lunes, julio 18, 2005

Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme

Premi Barcelona per a projectes d'Innovació a la Participació Ciutadana i Foment de l'Associacionisme

DESCRIPCIÓ

La Regidoria de Participació Ciutadana i Solidaritat de l'Ajuntament de Barcelona convoca aquest premi per a nous projectes a realitzar durant l'any 2005 i que aportin un nou enfocament de qualitat i innovació a favor de la participació i del foment de l'associacionisme.

QUI HO POT DEMANAR?
Poden concórrer a aquest premi les entitats i associacions de la ciutat de Barcelona que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre.
Els projectes es poden presentar individualment per una entitat o col·lectivament en cas que la proposta n'impliqui més d'una.

COM ES POT FER EL TRÀMIT
Les bases estan disponibles a Torre Jussana-Serveis Associatius, a la Direcció de Participació Ciutadana o a la web www.bcn.es/participació
Les propostes s'han de presentar als registres de districtes. Han d'anar acompanyades dels requisits següents: 
- Fotocòpia del NIF de l'entitat. 
- Currículum de l'entitat. 
- El projecte no ha de superar els 15 fulls.
Les propostes han d'incloure 10 còpies i els següents punts, amb l'ordre assenyalat: 
- Títol del projecte. 
- Tema tractat. 
- Objectius. 
- Població a qui s'adreça o a qui vol beneficiar. 
- Justificació social del projecte. 
- Estratègies previstes per afavorir la participació de la ciutadania. 
- Organització per dur a terme l'acció proposada. 
- Pla de treball i calendari. 
- Pressupost del projecte, incloent-hi l'aportació de l'entitat i altres fonts de finançament.
S'hi poden incloure annexos. En tot cas, el jurat pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària en relació amb les propostes presentades.

ON ES POT FER PRESENCIALMENT?
Of. Atenció Ciutadà Dte. Ciutat Vella
  Adreça: Ramelleres, 17
Of. Atenció Ciutadà Dte. Eixample
  Adreça: Arago, 311
Of. Atenció Ciutadà Dte. Sants-Montjuïc
  Adreça: Creu Coberta, 104
Of. Atenció Ciutadà La Marina
  Adreça: Alts Forns, 82*86
Of. Atenció Ciutadà Dte. Les Corts
  Adreça: Pl Comas, 18
Of. Atenció Ciutadà Dte. Sarrià-S Gervas
  Adreça: Angli, 31
Of. Atenció Ciutadà Dte. Gràcia
  Adreça: Francisco Giner, 46
Of. Atenció Ciutadà Dte. Horta-Guinardó
  Adreça: Rda Guinardo, 49
Of. Atenció Ciutadà Dte. Nou Barris
  Adreça: Doctor Pi i Molist, 133
Of. Atenció Ciutadà Zona Nord
  Adreça: Av Rasos Peguera, 25
Of. Atenció Ciutadà Dte. Sant Andreu
  Adreça: Pl Orfila, 1
Of. Atenció Ciutadà Dte. Sant Martí
  Adreça: Pl Valenti Almiral, 1
Of. Atenció Ciutadà Pl. Sant Miquel
  Adreça: Pl Sant Miquel, 4
Of. Atenció Ciutadà Garcilaso
  Adreça: Juan de Garay, 116*118
Torre Jussana Serveis Associatius
  Adreça: Llacuna, 161
Dir. Serv. Participació Ciutadana
  Adreça: Llacuna, 161

DATES
Convocatòria any 2004: 
- Presentació de propostes fins a les 14 hores del divendres 29 d'octubre de 2004.

PREU
La dotació econòmica del Premi és de 9.000 euros, repartits en dos premis:

- 1r. Premi: 6.000 euros 
- 2n. Premi: 3.000 euros

TERMINI DE VALIDESA
Convocatòria anual

No hay comentarios: